HomeinformatieGasten boekFoto paginaAussie Corner
Historie

Zeven Heuvelen weg te danken aan Jo Glaap  (Echtgenoot  van  Lies van Eck)


Ruim 55 jaar  geleden werd de meest controversiële weg van Nederland aangelegd: de Zevenheuvelenweg. Een weg door velen bejubeld en even zo vaak verwenst. De aanleg werd gerealiseerd dankzij de inspanningen van de inmiddels 85 jarige Maldenaar Jo Glaap. Jo Glaap bij de Zevenheuvelenweg.

Jo Glaap was als bouwkundig opzichter en tekenaar bij de provincie werkzaam, volgde een cursus landmeten en kreeg de opdracht om, in het kader van de wederopbouw, de aanleg van een verharde Zevenheuvelenweg te realiseren. Al vanaf het begin van de vorige eeuw waren er plannen om de zandweg te veranderen in een echte weg, maar pas in 1948 werd er daadwerkelijk gestart met de voorbereidingen. Samen met twee collega-landmeters boog Jo Glaap zich over het tracé dat ervoor moest zorgen dat Groesbeek vanuit Berg en Dal gemakkelijker te bereiken zou zijn.

Ik woonde toen in Nijmegen en ging iedere dag even op mijn brommertje op en neer om de weg nauwgezet in kaart te brengen en op te meten," vertelt Jo Glaap. "Dat heeft alles bij elkaar drieëneenhalf jaar geduurd. Het was in die tijd nog niet veel meer dan een veel belopen hoefslag, die in een diepe bocht zijn weg baande door het heuvellandschap. Ik weet nog goed dat de eigenaar van de grond waar het Canadese Kerkhof op gebouwd werd,  wat verstoord naar mij toekwam; hij zag het helemaal niet zitten. Maar wat wil je, die man werd meermaals onteigend en zag zijn hoeveelheid grond steeds meer afnemen.

Ik weet ook nog, dat ik bordjes op de boom heb gespijkerd, die wel ruim één meter zeventig hoog zaten; zo veel moest er hier en daar worden opgehoogd met zand. Met name de vorm van de weg veranderde; de hoefijzervorm die er toen in zat vond ik veel te gevaarlijk." Een ander punt van zorg was de twijfel over de 
noodzaak; met name in Den Haag werden er nogal wat vraagtekens bij de verharding van deze weg gezet. Glaap vervolgt: "Ik heb toen voorgesteld een verkeerstelling te houden; een duidelijkere manier om die noodzaak te bewijzen kon ik niet verzinnen.

Het feit dat er juist tijdens die telling meermaals een colonne militaire voertuigen kwam oefenen, heeft zeker tot de uiteindelijke toestemming bijgedragen!" Jo Glaap heeft met veel plezier aan de totstandkoming van 'zijn' weg gewerkt;

Niet in de laatste plaats omdat hij, met behulp van een speciale verrekijker, zo'n gigantisch ver uitzicht had dat hij kon zwaaien naar zijn verloofde Lies in
Leuth, Hij heeft de Zevenheuvelenweg talloze keren zelf belopen; tot op hoge leeftijd en in totaal 32 keer nam hij deel aan de Nijmeegse Vierdaagse, maar gezien zijn respectabele leeftijd blijft het de laatste jaren bij kijken naar de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop op de televisie, vanuit zijn luie stoel in Malden .


(© Kaat Olsson. foto van Ton Niessing)
 

 

 

 

Terug naar begin van de pagina.

Document made with Nvu